ATKŪRIMO IDĖJOS ATGIMIMAS

Benamystė. Taip galima pavadinti pokarį. Šis laikotarpis tikintiesiems – Klaipėdos miesto Evangelikams liuteronams tapo sunkiu išbandymu. Mieste buvo išlikę tik nedideli parapijų likučiai, prie kurių jungėsi atvykę evangelikai iš kitų Lietuvos vietovių. Žmonės rinkosi melstis nelegaliai privačiuose tikinčiųjų butuose, namuose.

Tik po dešimties metų – 1955 metais parapija buvo teisiškai įregistruota ir liuteronams leista nuomininkų teisėmis melstis Liepų gatvėje, buvusioje miesto laidojimo koplyčioje. Ši koplyčia istoriškai buvo išlikusi vienintelė Evangelikų liuteronų nuosavybė, tačiau sovietų valdžia  atidavė ją stačiatikių bendruomenei ir stačiatikiai įrengė koplyčioje cerkvę.

1990 m. birželio 15 d.  keičiantis politiniams klimatui, Parapijai buvo grąžinti Šv. Jono bažnyčios parapijos namai, (Pylimo g. 2), kur ir šiandien meldžiasi Klaipėdos miesto Evangelikų liuteronų bendruomenė.

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę ir įsijungus į Vakarų krikščioniškų šalių šeimą tikinčiųjų širdyse vėl surusena puoselėta Šv. Jono bažnyčios atstatymo idėja.

2001 m. spalio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 511 m. Evangelikų liuteronų Parapijai panaudos teise iki 2101 metų perduodamas žemės sklypas Turgaus g. 24 – kur stovėjo istorinė Šv. Jono bažnyčia. Ir Parapijai imasi konkrečių žingsnių, kad šiame istoriniame sklype būtų atstatoma bažnyčia.

2003-2005 metais  organizuojami  architektūriniai konkursai bažnyčios techniniam projektui parengti. Komisijos – atrenkamas Elenos Nijolės Bučiūtės autorinis kūrinys ir  2006 m. spalio mėn. 16 d. Klaipėdos Evangelikų Liuteronų bažnyčios parapija pasirašo sutartį su projekto autore dėl sukurto autorinio kūrinio perdavimo užsakovui. E.N. Bučiūtės projektą užbaigė architektas Olegas Repovas. Parapijiečiai atgavę viltį turėti bažnyčią nuoširdžiai aukojo šio projekto įgyvendinimui,   iš visoParapija į šio projekto įgyvendinimą investavo 82 540 Eurų.

Projektuojama  buvo kompaktiško tūrio šiuolaikinė bažnyčia, pritaikyta parapijos reikmėms. Tiek bažnyčios tūris, tiek bokšto aukštis buvo suprojektuoti mažesni nei istorinės Šv. Jono bažnyčios, išlaikant jos istorinį siluetą. 2011 m. kovo 4 d. pagal E.N. Bučiūtės ir O. Repovo parengtą projektą buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS -31-110304-00030 TIK  NAUJOS BAŽNYČIOS STATYBAI BE BOKŠTO, nes visuomenėje kilo gana arši diskusija dėl istorinės bažnyčios atkūrimo. (Leidimas statybai yra galiojantis).