BENDRUOMENĖS ĮSITRAUKIMAS

2008 m. sausio 16 d. susiburia Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinė grupė, vadovas Jurgis Aušra. Iniciatyvinė grupė užsibrėžia siekį atstatyti Bažnyčią, kaip Klaipėdos miesto istorinį simbolį, suteikiant jai Šv. Jono Atminimo bažnyčios vardą ir  taip įprasminant Klaipėdos krašte gyvenusių ir ne savo valia jį palikusių žmonių atminimą.

Iniciatyvinės grupės vadovas Jurgis Aušra ėmėsi iniciatyvos simboliškai pažymėti Šv. Jono Atminimo bažnyčios atstatymo darbų pradžią – kertinio akmens padėjimu.  2012 m. rugpjūčio 01 d. Klaipėdai minint 760-ąjį miesto gimtadienį ir dalyvaujant garbingiems svečiams, miestiečiams buvo pastatytas kertinis akmuo ir stendas su Bažnyčios istorija lietuvių, vokiečių, anglų ir rusų kalbomis.

Iniciatyvinės grupės dėka pasiekta, kad  2013 m. vasario 13 d. pasirašyta  Bendradarbiavimo sutartis Nr. 9-114, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos su Klaipėdos m. Evangelikų liuteronų parapijos bendruomene.

2013 m. liepos 13 d. Klaipėdos miesto gyvenime buvo išskirtinė data  – tai istorinis Vokietijos prezidento Joachimo Gaucko vizitas. Svečias buvo sutiktas simbolinėje miesto vietoje – prieškario Memelio buvusiame Šv. Jono bažnyčios šventoriuje. Kurios būvimo vietą šiandien liudija tik kertinis akmuo ir stendas apie bendruomenės ketinimus prikelti bažnyčią naujam gyvenimui bei žaliuojanti gyvatvorė, žyminti buvusios šventyklos perimetrą. Vokietijos prezidentą labai šiltai sutiko Klaipėdos liuteronų evangelikų bendruomenė.

2013 m. lapkričio 15 d. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, Klaipėdos miesto Evangelikų liuteronų parapija ir susibūrusi Šv. Jono bažnyčios atstatymo iniciatyvinė grupė savo atstovų steigiamajame susirinkime nutaria steigti Šv. Jono bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos FONDĄ. Steigiamasis susirinkimas patvirtina steigėjų įgaliotus asmenis dėl FONDO įstatų pasirašymo ir įregistravimo Juridinių asmenų registre; išrenkama Fondo valdyba iš 6 asmenų; Fondo direktoriumi  skiriamas Jurgis Aušra.

2013 m. gruodžio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistruojamas Klaipėdos evangelikų liuteronų Šv. Jono atminimo bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos fondas; fondo įstatai ir fondo direktoriumi Jurgis Aušra.