KLAIPĖDOS MIESTO, UNIVERSITETO IR PARAPIJOS BENDRADARBIAVIMAS

2016 m. gegužės 17 d. Klaipėdos miesto mero potvarkiu Nr. M-29 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo suformuota  specialistų darbo grupė iš 8 narių Šv. Jono bažnyčios atstatymui Klaipėdos senamiestyje, kuriai vadovavo Klaipėdos miesto mero pavaduotoja Judita Simonavičiūtė. Darbo grupės uždavinys buvo įvertinti galimybę kreiptis dėl Vyriausybės nutarimo parengimo Šv. Jono bažnyčios atstatymui, kad galėtų gauti valstybės paramą. Darbi grupė  įvardijo du kelius: 1) kreiptis į Vyriausybę dėl atkūrimo statuso suteikimo Vyriausybės nutarimu, nes įstatymai šito dalyko nereglamentuoja; 2) Šv. Jono bažnyčios atkūrimą pripažinti valstybei svarbiu objektu, kas leistų  iš valstybės prašyti dalinio finansavimo, paramos. O projektavimas ir archeologija yra ta darbų dalis, kurią valstybė galėtų remti.

Klaipėdos Universitetas.

Mokslininkai parengia monografijas:

2017 m. dr. Vasilijus Safronovas – Buvusios bažnyčios Klaipėdoje, Turgaus g. 24, istorinį tyrimą;

2018 m.  archeologės dr. R. Nabažaitė parengta patikslinta archeologinių tyrimų I etapo sąmata;

2019 m. archeologės dr. R. Nabažaitės parengta archeologinių tyrimų situacijos analizė ir programa, 2 tomai;

2017 m. rugpjūčio 12 d. Savivaldybės sudaryta darbo grupė Šv. Jono bažnyčios atkūrimui Klaipėdoje, įvertinusi įteiktus miestui Linus Skwirblies Šv. Jono bažnyčios brėžinių kopijas, priėmė sprendimus: 1) Klaipėdos Šv. Jono  bažnyčia turi būti atkuriama tokia, kokia buvo prieš II-ąjį pasaulinį karą; 2) rengti sprendimo projektą LR Vyriausybei – Šv. Jono bažnyčios atkūrimą pripažinti valstybei svarbiu objektu.

 2019 m. balandžio 29 d. Klaipėdos miesto mero potvarkiu  sudaryta nauja  darbo grupė, kuri koordinuoja Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo procesą. Joje – Klaipėdos mieste žinomi asmenys: Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje Arūnas Baublys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius, archeologas Vladas Žulkus, mero pavaduotojas Arūnas Barbšys ir kt. Darbo grupės  vadovu paskirtas mero pavaduotojas Arvydas Cesiulis. Projekto tikslas – atstatyti ŠvJono bažnyčią su bokštu, siekiant atkurti Antrojo pasaulinio karo metu nukentėjusį Klaipėdos senamiestį ir užtikrinti Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos bei miesto bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimą, sukuriant naujas erdves kultūrinėms paslaugoms teikti.

2016 – 2020 metais dirbusių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, administracijos (Darbo grupių), Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos Evangelikų liuteronų parapijos padaryti darbai ir inicijuoti sprendimai dėl šio Projekto įgyvendinimo:

1) parengta Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo galimybių studija (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr.T2-336);

2) atliktas Žemės sklypo Turgaus g.24 detaliojo plano keitimas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr.T2-333);

3)  parengti projektiniai pasiūlymai su įveiklinimo koncepcija (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr.T2-290);

4) parengta archeologinių tyrimų programa ir atlikti istoriniai bei Šv. Jono bažnyčios priestato žvalgomieji archeologiniai tyrimai (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr.T2-6);

5) parengti bažnyčios atkūrimo prieš projektiniai pasiūlymai (architektas A. Širvys)

Generalinis dokumentas, kuris rodo savivaldybės apsisprendimą dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo yra 2013 m. tarybos sprendimu patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginis plėtros planas, kuriame įrašyta priemonė „Atkurti Šv. Jono bažnyčios pastatą“.

2019 m. balandžio 12 d. tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos liuteronų parapijos pasirašytas ketinimų protokolas dėl būsimo bendradarbiavimo: techninės pagalbos, finansavimo užsitikrinimo, būsimų erdvių įveiklinimo, viešojo juridinio asmens įkūrimo bei turto nuosavybės sąlygų ir kt.