ŠV. JONO BAŽNYČIOS PROJEKTO PRIPAŽINIMAS SVARBIU VALSTYBEI

2019 m. vasario 22 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko darbinis posėdis „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu  atkūrimui Klaipėdoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“ , kur buvo svarstomi numatomi Projekto rezultatai, rodikliai ir įgyvendinimui numatytos priemonės; galimi finansavimo šaltiniai – Klaipėdos evangelikų liuteronų Šv. Jono atminimo bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos fondas,   VOKIETIJOS Federacinės Respublikos garbės konsulo Klaipėdoje ir Vokietijos ambasados Lietuvoje lėšos, Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kiti finansavimo šaltiniai. Įgaliota Kultūros ministerija valstybės vardu svarstyti galimybes sudaryti įsipareigojimų vykdymo sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Klaipėdos miesto liuteronų evangelikų parapija.

2019 m. kovo 12 d. vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybėje tarpinstitucinis pasitarimas, kurio metu buvo pristatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „ Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu  atkūrimo Klaipėdoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“ projektas. Šiuo posėdžio metu kilo klausimų dėl Projekto finansinių įsipareigojimų užtikrinimo ir  buvo pavesta Kultūros ministerijai surengti tarpžinybinį pasitarimą dėl Projekto įsipareigojimų detalizavimo.

2019 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje įvyko tarpžinybinis pasitarimas dėl Projekto įsipareigojimų detalizavimo. Posėdyje dalyvavo LR Vyriausybės ir vyriausybės kanceliarijos, Kultūros ministerijos deleguoti atstovai, Klaipėdos miesto  savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento, Klaipėdos Evangelikų liuteronų Parapijos atstovai ir buvo svarstytas klausimas: „Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto finansinių įsipareigojimų detalizavimas ir su tuo susijusių klausimų aptarimas“. Nutarta, kad Savivaldybė iki 2019 m. balandžio 12 d. Kultūros ministerijai pateikia raštu finansavimo šaltinius: Techninio Projekto parengimo pabaigos, rangos darbų ir planuojamų archeologinių tyrimų pradžios datą bei jų finansavimo šaltinius; Šv. Jono bažnyčios su bokštu nuosavybės teisę užbaigus Projektą; Numanomas parapijos bei savivaldybės nuosavos lėšų dalies prisidėjimą prie šio Projekto; Šv. Jono bažnyčios su bokštu objekto įveiklinimo ir valdymo struktūrą bei atsakomybės pasiskirstymo po Projekto įgyvendinimo pabaigos, pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus;

Kultūros ministerija įsipareigoja kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl lėšų rezervavimo su Projekto įgyvendinimu susijusiems archeologiniams tyrimams pagal 2020 m. Paveldotvarkos programą.

2020 m. sausio 14 d.  LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS nutarimu NR. XII-2791

DĖL ŠV.JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMO KLAIPĖDOJE PROJEKTO nutaria:

1 straipsnis.

Pripažinti Šv. Jono bažnyčios su bokštu  atkūrimui Klaipėdoje projektą  svarbiu valstybei projektu.

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei įvertinti galimybę prisidėti prie sklandesnio Šv. Jono bažnyčios su bokštu Klaipėdoje projekto įgyvendinimo.

(Už šį Seimo nutarimą balsavo 91 Seimo narys, susilaikė 4 parlamentarai)