ISTORIJA

ŠIO  PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SVARBA

ŠV.JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMAS KLAIPĖDOJE būtų ir tarpvalstybinio Lietuvos Vokietijos bendradarbiavimo simbolis, įprasminantis Klaipėdos krašte gyvenusių ir ne savo valia jį palikusių žmonių atminimą, kad būtų išsaugotas ir perduotas Mažosios Lietuvos, Rytprūsių kultūros paveldas ateities kartoms.   

Kviečiame kartu atkurti istorinę Šv. Jono bažnyčią!